การก่อ


27th February - 3rd March 2017

Kick-off meeting of the CASSAVASTORE project in Bangkok and Rayong


Logo_left
Logo_right

โครงการ CASSAVASTORE ได้รับทุนสนับสนุนจาก BMBF สหพันธรัฐเยอรมนี และ สวทช. ประเทศไทย