ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ กัลปณุลักษณ์
ตาแหน่ง อาจารย์
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)
49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

E-mail: saowalak.kal@kmutt.ac.th Tel. 0-2470-7713

 

ผศ.ดร.ตรีนุช สายทอง
ตาแหน่ง อาจารย์
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)
49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

E-mail: treenut.sai@kmutt.ac.th Tel. 0-2470-7714

Porntip Chiewchankaset

 

นางสาวพรทิพย์ เชี่ยวชาญเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)
49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

E-mailporntip.chie@gmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน

ตำแหน่ง อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร10140

E-mail: sakarindr.bhu@kmutt.ac.th Tel. 0-2470-8020


Logo_left
Logo_right

โครงการ CASSAVASTORE ได้รับทุนสนับสนุนจาก BMBF สหพันธรัฐเยอรมนี และ สวทช. ประเทศไทย