05.02 - 07.02.2020

การประชุมเพื่อเริ่มการดำเนินงานโครงการ IRRIGATION4.0 ที่ประเทศไทย

พฤษภาคม – ตุลาคม 2563

การติดตั้งเซ็นเซอร์สำหรับการตรวจวัดสถานะน้ำในต้นข้าวโพด

พฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564

กิจกรรมการเตรียมแปลงวิจัยด้านข้าวโพด ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Logo_IBE
Logo_fz