พฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564

กิจกรรมการเตรียมแปลงวิจัยด้านข้าวโพด ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

05.02 - 07.02.2020

การประชุมเพื่อเริ่มการดำเนินงานโครงการ IRRIGATION4.0 ที่ประเทศไทย

พฤษภาคม – ตุลาคม 2563

การติดตั้งเซ็นเซอร์สำหรับการตรวจวัดสถานะน้ำในต้นข้าวโพด

1-5 สิงหาคม 2565

มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565


Logo_IBE
Logo_fz