05.02 - 07.02.2020

การประชุมเพื่อเริ่มการดำเนินงานโครงการ IRRIGATION4.0 ที่ประเทศไทย

การประชุมเพื่อเริ่มการดำเนินงานโครงการ IRRIGATION4.0 จัดขึ้นที่ประเทศไทยระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้ร่วมโครงการทั้งจากประเทศไทย เยอรมัน และพม่า เข้าร่วมการประชุม การประชุมในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 จัดที่เนคเทค สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี หัวหน้าแผนงานแต่ละแผนงานได้แนะนำแผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าของการดำเนินงานของแต่ละแผนงาน รวมทั้งได้ร่วมกันการอภิปรายรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการวิจัย ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ร่วมโครงการ IRRIGATION4.0 ได้ร่วมเดินทางเยี่ยมชมสวนทุเรียนที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ได้มีโอกาสเรียนรู้สรีรวิทยาของต้นทุเรียน การปลูกเลี้ยงทุเรียน รวมทั้งการดูแลแปลงทุเรียน จากการบรรยายโดย คุณศิริพรวร กุลดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี รวมทั้ง นักวิจัยจากเนคเทคยังได้ทดสอบเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในโครงการวิจัยนี้ที่สวนทุเรียนด้วย
IRRIGATION4.0 ได้รับทุนจาก BMBF และ NSTDA ภายใต้โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัย Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation ประจำปี 2561 โครงการนี้เป็นโครงการแรกภายใต้กรอบการทำงานของข้อตกลงระหว่าง NSTDA-Jülich Joint Laboratory on Bioeconomy

 

 

 

ดร. พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทคให้การต้อนรับสมาชิกโครงการ IRRIGATION4.0

คุณศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี นำคณะวิจัยเยี่ยมชมแปลงทดลองทุเรียนและบรรยายลักษณะทางสรีรวิทยาของทุเรียนรวมทั้งการดูแลแปลงปลูกทุเรียน

ทีมนักวิจัย IRRIGATION4.0 ได้ทดสอบเซ็นเซอร์ที่จะใช้ในการทดลองที่สวนทุเรียน


Logo_IBE
Logo_fz